»
Expertize tehnice » Expertize tehnice la platforme pentru persoane cu dizabilitati

Expertize Tehnice Platforme Persoane cu Dizabilitati - Verificari Tehnice Platforme Persoane Dizabilitati Cluj

Verificarea tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (expertiza tehnica) a platformelor autoridicatoare pentru persoane cu dizabilitati  se efectueaza de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre.
 
platforme  autoridicatoare  pentru  persoane  cu  dizabilitatiVerificarea tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza în scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirii conditiilor de functionare în siguranta a platformelor autoridicatoare.
 
Verificarea tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza în urmatoarele cazuri:
 
a) daca la platforma autoridicatoare s-au produs avarii si/sau accidente;
b) daca în urma verificarilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, se obtin rezultate necorespunzatoare, care pericliteaza functionarea în conditii de siguranta a platformei;
c) atunci când platforma urmeaza sa fie repusa în functiune dupa o perioada de timp în care a fost oprita, fara sa fie conservata în mod corespunzator (conform instructiunilor de utilizare/exploatare si unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia în functiune ar putea periclita siguranta în functionare;
d) la sfârsitul duratei de viata a platformei, atunci când aceasta este stabilita prin documentatia tehnica;
e) la expirarea duratei normale de functionare prevazuta în Hotarârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentatia tehnica nu este prevazuta durata de viata a platformei (8 ani) ;
f) atunci când documentatia tehnica a platformei lipseste sau este incompleta;
g) atunci când la platforma  aflata în exploatare se constata coroziune si/sau deformatii la structura metalica portanta, care ar putea periclita functionarea în conditii de siguranta;
h) dupa un seism major sau atunci când zona în care este montata masina de ridicat a suferit o actiune susceptibila sa-i afecteze structura sau stabilitatea.
 
Persoana juridica autorizata de catre ISCIR pentru efectuarea de verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic întocmeste un program de investigatii/examinari care cuprinde cel putin urmatoarele:
a) descrierea platformei  din punct de vedere constructiv si al parametrilor de functionare si, dupa caz, desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor actiuni de montare/reparare la care a fost supusa platforma  în timpul perioadei de functionare;
c) planuri care cuprind examinarile, verificarile si încercarile care se propun a fi efectuate la platforma; se întocmesc schite care cuprind, dupa caz, pozitionarea exacta a punctelor si locurilor unde urmeaza sa se efectueze examinari vizuale si/sau nedistructive, masurari de grosimi si altele asemenea, si a zonelor din care urmeaza sa fie prelevate epruvete pentru încercari distructive;
d) mentionarea conditiilor de executie a examinarilor, verificarilor si încercarilor care se propun a fi efectuate la platforma, precum si a criteriilor de acceptare a rezultatelor obtinute.
platforme  autoridicatoare  pentru  persoane  cu  dizabilitati
Programul de investigatii/examinari trebuie sa fie avizat de responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice de examinari RADTE al persoanei juridice autorizate.
 
Programul avizat se înainteaza la ISCIR pentru acceptare.
 
Programul acceptat de ISCIR, se efectueaza sub supravegherea persoanei juridice autorizate pentru verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
 
Examinarile nedistructive/distructive se efectueaza în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
   
Pe baza rezultatelor obtinute în urma examinarilor, verificarilor si încercarilor efectuate, persoana juridica autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic întocmeste raportul tehnic, care contine concluziile finale privind posibilitatea functionarii în conditii de siguranta a platformei autoridicatoare.
   
Dupa acceptarea de catre ISCIR a raportului tehnic, detinatorul/utilizatorul trebuie sa respecte concluziile mentionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridica autorizata de ISCIR pentru efectuarea de verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
 
 
       Daca în urma examinarilor, verificarilor si încercarilor efectuate rezulta necesitatea efectuarii unor lucrari de reparare la platforma, acestea trebuie sa fie efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, iar verificarile tehnice în vederea obtinerii autorizarii functionarii se efectueaza ulterior.
Expertize Tehnice Platforme Persoane cu Dizabilitati - Verificari Tehnice Platforme Persoane Dizabilitati Cluj