»
Expertize tehnice » Expertize tehnice la ascensoare si/sau marfuri cu comanda exclusiv exterioara

Expertize Tehnice la Ascensoare si/sau Marfuri cu Comanda Exterioara - Verificari Tehnice Ascensoare Marfuri cu Comanda Exterioara

Verificarea tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (expertiza tehnica) a  ascensoarelor cu comanda exclusiv exterioara se efectueaza de catre de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre.       
 
Verificarea tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza în scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirii conditiilor de functionare în siguranta a ascensoarelor.
 
Verificarea tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza în urmatoarele cazuri:
    a) daca la ascensor s-au produs avarii si/sau accidente;
    b) când se constata coroziune la elementele portante datorita mediului de lucru;
c) dupa un seism major sau atunci când zona în care este montat ascensorul a suferit o actiune susceptibila sa-i afecteze structura sau stabilitatea;
d) daca în urma verificarilor tehnice, efectuate conform prezentei prescriptii tehnice, se obtin rezultate necorespunzatoare, care pericliteaza functionarea în conditii de siguranta a ascensorului;
e) atunci când ascensorul urmeaza sa fie repus în functiune dupa o perioada de timp în care a fost oprit, fara sa fie conservat în mod corespunzator conform instructiunilor de exploatare si unor proceduri specifice, iar repunerea acestuia în functiune ar putea periclita siguranta în functionare;
f) la sfârsitul duratei de viata a ascensorului, atunci când aceasta este stabilita prin documentatia tehnica;
g) la expirarea duratei normale de functionare prevazuta în Hotarârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentatia tehnica nu este prevazuta durata de viata a ascensorului (5-9 ani) ;
h) atunci când documentatia tehnica a ascensorului lipseste sau este incompleta si montatorul nu poate fi identificat.
 
Persoana juridica autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic întocmeste un program de investigatii/examinari care cuprinde cel putin urmatoarele:
a) descrierea ascensorului din punct de vedere constructiv si al parametrilor de functionare;
b) prezentarea eventualelor lucrari de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente care au avut loc în timpul perioadei de functionare a ascensorului;
c) planuri care cuprind examinarile, verificarile si încercarile care se propun a fi efectuate la ascensor;
d) mentionarea conditiilor de executie a examinarilor, verificarilor si încercarilor care se propun a fi efectuate la ascensor si a criteriilor de acceptare a rezultatelor obtinute.
 
Programul de investigatii/examinari trebuie sa fie avizat de responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice de examinari RADTE al persoanei juridice autorizate.
 
Programul avizat se înainteaza la ISCIR pentru acceptare.
   
Programul de investigatii/examinari acceptat de ISCIR se efectueaza sub supravegherea persoanei juridice autorizate de ISCIR pentru verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
 
Examinarile nedistructive/distructive se efectueaza în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
   
ISCIR poate solicita ca anumite examinari, verificari sau încercari sa se efectueze în prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
       
Pe baza rezultatelor obtinute în urma examinarilor, verificarilor si încercarilor efectuate, persoana juridica autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic întocmeste raportul tehnic care trebuie sa contina concluziile finale privind posibilitatea functionarii în conditii de siguranta a ascensorului.
 
Raportul tehnic trebuie sa fie avizat de responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice de examinari RADTE al persoanei juridice autorizate.
 
Raportul tehnic împreuna cu documentatia tehnica continând buletinele si certificatele cu rezultatele obtinute, breviarul de calcul de rezistenta si procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, ca urmare a examinarilor, verificarilor si încercarilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
   
Dupa acceptarea de catre ISCIR a raportului tehnic, detinatorul/utilizatorul trebuie sa respecte concluziile mentionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridica autorizata de ISCIR pentru efectuarea de verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
În cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare detinatorul/utilizatorul trebuie sa solicite la ISCIR efectuarea verificarii tehnice în vederea obtinerii autorizarii functionarii ascensorului conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Expertize Tehnice la Ascensoare si/sau Marfuri cu Comanda Exterioara - Verificari Tehnice Ascensoare Marfuri cu Comanda Exterioara